แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Tuesday 23 March 2021
  • 08:30am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ตรวจติดตามงานสถานพักพิงสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบกลางฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 04:30pm  อปส. ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร GHPs/HACCP Rev.5-2000 introduction and international Auditor by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ