แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Monday 29 March 2021
  • 08:00am - 04:30pm  อปส. ลงพื้นที่มอบนโยบายและตรวจติดตามงานในพื้นที่ จ.ราชบุรี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากท่านปล.กษ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมหารือโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีสำรองเนื้อสุกร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ติดตาม ปล.กษ.เยี่ยมชมศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ