แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Tuesday 01 June 2021
  • 08:30am - 12:00am  อปส. stand by อภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  อปส.มอบผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมอกก.ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน 1/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.สุรเดชมอบผลิตภัณฑ์นมละน้ำดื่มให้กับหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ