แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Monday 14 June 2021
  • 09:00am - 12:00am  อปส.ประธานประชุมกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม คทง. เตรียมการประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นปศุสัตว์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรปฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am - 12:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.โรคติต่อกทม.ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558(6/2564) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ