แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Tuesday 29 June 2021
  • 08:30am  อปส.เตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ หารือ อปส. เรื่อง road map AHS by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ