แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

06 - 12 September, 2020
08 September
09 September
  • 08:30am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมโคเนื้อ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ เตรียมความพร้อมให้ข้อมูล การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การอภิปลายรายการทั่วไป by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am  รอธ.สมชวน ประธานประชุมคกก.คัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ กปศ.ประจำปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.สมชวน ประธานหารือร่วมกับคณาจารย์จากสมาคมเทคนิค-การสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:30am  รอธ.สมชวน ปรธานประชุมคกก.คัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กปศ. ประจำปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.สุรเดช ประชุมโคบาลบูรพา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.สมชวน ประธานประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ครั้งที่ 4/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 02:30pm  รอธ.สมชวน ประธานประชุมคกก.ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กปศ. ประจำปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
10 September
  • 08:30am  รอธ.ชัยวัฒน์ ร่วมการประชุมสัมมนาการติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.สมชวน ศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
11 September