แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

26 July - 01 August, 2020
26 July
 • 08:00am  รอธ.สมชวน เดินศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคใต้ของวปอ. รุ่น 62 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
28 July
 • 07:45am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน" by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
29 July
30 July
 • 08:30am - 12:00am  รอธ.สมชวน ศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm  รอธ.สมชวน ประธานประชุมคกก.อำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ครั้งที่ 4/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ. ชัยวัฒน์ วิทยากรบรรยายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.สุรเดช ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศประเด็นการสร้างและการใช้ big data ภาคการเกษตร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 02:00pm  รอธ.สมชวน ประชุม อกพ. กรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
31 July
 • 08:30am  รอธ. ชัยวัฒน์ ประชุม คกก. เงินทุนฯ2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ร่วมประชุมคกก.ดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.ดำเนินการสหกรณ์ (กรกฎาคม) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.สมชวน ประธานประชุมคกก.โครงการสัตวแพทย์-พระราชทานในพระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครั้งที่ 3/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
01 August