แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

28 February - 06 March, 2021
03 March
  • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.วัตถุอันตราย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
04 March
  • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแลครั้งที่ 3/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.ชัยวัฒน์ เข้ารับพระราชทานสายสะพาย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
05 March
  • 08:30am  รอธ.สุรเดช เข้ารับพระราชทานสายสะพาย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม คกก. รับโอนข้าราชการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.ดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ