แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

06 - 12 June, 2021
07 June
  • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.สรรหาผู้จัดการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
08 June
  • 08:30am  อปส.ประธานประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ร่วมประชุมผุ้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมผู้บริหาร ประจำปี 64 ครั้งที่ 5 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมผุ้บริหารกรมฯ 5/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
09 June
  • 01:00pm - 04:30pm  อปส. เข้าร่วมประชุมคณะอนุรักษ์วิจัยอสส. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
10 June
11 June