แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

31 January - 06 February, 2021
01 February
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.แก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 1/64 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 04:30pm  อปส. ประธานประชุมคกก.การแก้ไขปัญหากาฬโรคแอฟริกาในม้า by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคทง.วิชาการในการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรค AFS by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
02 February
03 February
  • 10:00am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินงานของกษ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
04 February
05 February
  • 08:30am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง จ.ปทุมธานี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ