แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

13 - 19 June, 2021
14 June
 • 09:00am - 12:00am  อปส.ประธานประชุมกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม คทง. เตรียมการประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นปศุสัตว์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรปฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am - 12:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.โรคติต่อกทม.ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558(6/2564) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
15 June
 • 08:30am - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ นัดสัมภาษณ์ สำนักข่าว AFP "ข่าวปลอมลัมปี สกิน ลามถึงสุกร" by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:00am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประธานการประชุมอนก.พิจารณาจัดสรรโควต้าและอัตราภาษันำเข้า นมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่ม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.อำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และคกก.ดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  อปส. ร่วมประชุม อพก.กษ. ผ่านZoom by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
16 June
 • 09:00am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตต่อต้านทุจริตกรมฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.ศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ กรรมการสอบสัมภาาณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  อปส. ประธานประชุม สัมภาษณ์ ผู้จัดการสหกรณ์กรมฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
17 June
 • 09:00am - 12:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ อบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ(นบส.2) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ร่วมประชุมคกธ.วิสามัญ ร่าง พรบ.วิชาชีพสัตวบาล by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
18 June
 • 10:00am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมการประกันภัยในสัตว์กับธ.ก.ส. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ