แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

20 - 26 June, 2021
21 June
22 June
23 June
24 June
  • 09:30am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมอกธ.ด้านการผลิตในคกธ.การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 7/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
25 June
  • 08:30am - 04:30pm  อปส. ประธานประชุมประจำเดือนสหกรณ์กรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม อนก.พิจารณาข้อกำหนดสุขภาพสัตว์บก OIE 62-3/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ประชุมคกก.ดำเนินการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am - 04:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.ดำเนินการสหกรณ์ และคกก.ประสานงาน ครั้งที่ 7/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
26 June