แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

January 2020
 • Wednesday 08 January 2020 01:30pm
  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 09 January 2020 08:30am
  รอธ.สุรเดช ตรวจติดตามการดำเนินงานพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 09 January 2020 09:30am
  รอธ.สมชวน ประชุมคณะทำงานการจัดสวัสดิภาพในฟาร์มแมว by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 10 January 2020 09:30am
  รอธ.สมชวน ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 13 January 2020 09:30am
  รอธ.สมชวน ประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องปางช้าง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 13 January 2020 01:30pm
  รอธ.สมชวน คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิตาลีเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 13 January 2020 02:00pm
  รอธ.สมชวน ประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินการสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 14 January 2020 09:30am
  รอธ.สมชวน ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 14 January 2020 01:00pm
  รอธ.สมชวน ประชุมสัตวแพทยสมาคมฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 15 January 2020 09:30am
  รอธ.สมชวน ประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องกระบือ ครั้งที่ 3-1/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ