แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

February 2020
 • Tuesday 25 February 2020 01:30pm
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 26 February 2020 09:00am
  รอธ.สมชวน ประธานเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล รุ่นที่ 2 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 26 February 2020 09:00am - 12:00am
  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะกรรมการบริหารสหกรร์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 26 February 2020 09:30am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.ดำเนินการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 26 February 2020 01:00pm
  รอธ.สุรเดช ประชุมมอบนโยบาย กลุ่มงานด้านผลิต by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 26 February 2020 01:30pm
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมมอบนโยบาย สกม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 27 February 2020 08:00am - 12:00am
  รอธ.สมชวน เรียนหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 62 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 27 February 2020 08:30am
  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 27 February 2020 09:30am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมมอบนโยบาย กพร. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 27 February 2020 01:30pm
  รอธ.สมชวน ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินการ สำหรับสัตว์ปีกของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า ครั้งที่ 1/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ