แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

January 2020
 • Thursday 16 January 2020 - Friday 17 January 2020 09:00am
  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย - มาเลเซีย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 17 January 2020 - Sunday 19 January 2020 08:00am
  รอธ.สุรเดช งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Saturday 18 January 2020 - Monday 20 January 2020 08:30am
  รอธ สุรเดช รับเสด็จสมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 20 January 2020 08:00am
  รอธ.สมชวน ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 21 January 2020 02:30pm
  รอธ.สมชวน ประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นปศุสัตว์ ระหว่างไทย - สหภาพยุโรป by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 22 January 2020 08:30am
  รอธ สุรเดช มอบอาหารสัตว์พระราชทาน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 23 January 2020 09:00am
  รอธ สุรเดช ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ด้านผลิตในคณะกรรมาธิการด้านการเกษตร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 23 January 2020 01:30pm
  รอธ สุรเดช ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนม ครั้งที่ 4 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Saturday 25 January 2020 09:00am
  รอธ สุรเดช เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการให้บริการด้วยใจ"(service mind) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 27 January 2020 - Sunday 02 February 2020
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงในการประชาพิจารณ์เพื่อทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP ด้านความเท่าเทียมการเปิดตลาดต่อประเทศไทย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ