แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

January 2020
 • Monday 27 January 2020 09:30am
  รอธ.สมชวน ร่วมการประชุมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทยจากคณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (คณะ Food Safety Mission) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 27 January 2020 09:30am - 12:00am
  อปส.ประธานเปิดการประชุม EU Food safety mission by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 27 January 2020 01:00pm - 04:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประธานประชุมกำหนดคุณลักษณะวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 27 January 2020 01:30pm - 04:30pm
  อปส.เป็นประธานประชุมประจำเดือนสหกรณ์กรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 27 January 2020 02:00pm - 05:00pm
  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 27 January 2020 06:30pm
  รอธ.สมชวน ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำของ Food Safety Mission และ Animal health Mission by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 28 January 2020 08:30am
  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 28 January 2020 09:30am
  รอธ.สมชวน ร่วมประชุมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทยจากคณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป(คณะ Animal health Mission) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 28 January 2020 09:30am - 04:30pm
  อปส. ประธานเปิดการประชุม EU animal health by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 28 January 2020 01:00pm - 05:00pm
  รอธ.สุรเดช พิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส. จากวิทยาลัยจุฬาภรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ