แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

January 2020
 • Tuesday 28 January 2020 01:00pm
  รอธ.สมชวน ร่วมรับมอบ ส.ค.ส.พระราชทานเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 28 January 2020 01:00pm - 04:30pm
  รอธ.ชัยรัตน์ รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 28 January 2020 01:00pm
  อปส.ร่วมรับส.ค.ส.พระราชทาน สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 28 January 2020 02:00pm
  รอธ สุรเดช ประชุม พรบ.อนุรักษ์สัตว์ท้องถิ่น by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 29 January 2020 08:30am
  รอธ.สุรเดช พิธีเปิดงานโคนมแห่งชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 29 January 2020 08:30am - 12:00am
  รอธ ชัยรัตน์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 29 January 2020 08:30am - 04:30pm
  อปส.ร่วมรับเสด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯเปิดงานโคนมแห่งชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 29 January 2020 10:00am
  รอธ.สมชวน ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว ครั้งที่ 2/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 29 January 2020 01:00pm
  รอธ. สมชวน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 30 January 2020 09:30am - 04:30pm
  รอธ.สมชวน ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ