แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

November 2020
 • Friday 13 November 2020 01:30pm - 04:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม Pig Board by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 16 November 2020 08:30am
  รอธ.สมชวน ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน World Antimicrobial Awareeness Week ของประเทศไทย ประจำปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 16 November 2020 01:00pm
  รอธ.สมชวน ประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานตรวจเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก รุ่น 1/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 17 November 2020 10:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการ การศึกษาและประชาสัมพันธ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 17 November 2020 01:00pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม อกก.พัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร 1/64 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 18 November 2020 10:00am
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯแก้ไขปัญหาการควบคุมโรค ASF ในม้าลาย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 18 November 2020 10:00am
  รอธ.สมชวน ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการควบคุมโรค AHS ในม้าลาย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 18 November 2020 10:30am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคกก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 18 November 2020 03:00pm - 06:00pm
  รอธ.สุรเดช เรียน นบส.2 (โครงการนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 23 November 2020 - Tuesday 24 November 2020 08:30am
  รอธ.สมชวน ติดตามขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านสัตว์ปีก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ