แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

November 2020
 • Monday 23 November 2020 09:30am - 12:00am
  รอธ.สุรเดช ประธานประชุมหารือการจัดงานโคนมแห่งชาติ ปี 2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 23 November 2020 09:30am - 01:00pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.สุขภาพสัตว์บก OIE 58-4/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 25 November 2020 - Friday 27 November 2020 08:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงาน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 25 November 2020 09:30am
  รอธ.สมชวน ประธานประชุมคกก.วิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ฟาร์มสุกร ครั้งที่ 3-3/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 25 November 2020 01:30pm - 04:30pm
  รอธ.สุรเดช ร่วมการประชุมมอบนโยบายด้านเกษตรต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 25 November 2020 01:30pm - 04:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 5 ปี (60-64) 1/63 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 26 November 2020 08:00am
  รอธ.สมชวน ประธานเปิดการประชุมสัมมนา หลักสูตร ทางออกทางรอดกับการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 26 November 2020 04:30pm - 05:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมสรุปการศึกษาดูงาน ASF Regionalization ของสหภาพยุโรป by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 27 November 2020 08:00am
  รอธ.สมชวน ประธานพิธีเปิดการประชุมหญ่สามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งนายกสัตวแพทยสมาคมฯกรรมการกลางสามัญวาระปี 2546-2566 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 27 November 2020 08:30am - 12:00pm
  รอธ.สุรเดช เรียน นบส.2 (โครงการนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ