แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

November 2020
 • Friday 27 November 2020 08:30am - 12:00am
  รอธ.ชัยวัฒน์ ร่วมเวทีเสวนากับสัตวแพทย์สมาคม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 27 November 2020 01:00pm
  รอธ.สมชวน ร่วมกับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายท่านรองปลัด กษ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 27 November 2020 01:00pm - 04:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ รับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรองปลัดกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 27 November 2020 01:30pm - 04:30pm
  รอธ.สุรเดช ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมปศุสัตว์ของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 30 November 2020 09:30am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 30 November 2020 01:30pm
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
December 2020
 • Tuesday 01 December 2020 01:30pm - 04:30pm
  รอธ.สุรเดช ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 01 December 2020 02:00pm
  รอธ.สมชวน ร่วมพิธีมอบทุน CDCให้กรมปศุสัตว์อย่างเป็นทางการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 01 December 2020 02:00pm
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประธานฝ่ายกรมปศุสัตว์ ในพิธีการมอบทุน CDC ให้กับกรมปศุสัตว์อย่างเป็นทางการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 02 December 2020 09:00am - 12:00am
  รอธ.สุรเดช ประธานการประชุมการจัดงานเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ