แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

December 2020
 • Monday 07 December 2020 08:00am
  รอธ.สมชวน ร่วมงานโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 07 December 2020 01:00pm
  รอธ.สมชวน ประธานร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ครั้งที่ 2/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 07 December 2020 01:30pm - 04:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.อำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 08 December 2020 08:00am - 12:00am
  อปส.เป็นประธานประชุมสหกรณ์กรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 08 December 2020 09:30am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบ NSW by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 08 December 2020 10:00am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมแนวข้อสอบรองผุ้จัดการฯสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 08 December 2020 02:00pm
  รอธ.สมชวน ประชุมการประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคนสัตว์ สัตว์ป่า ประจำปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 08 December 2020 02:00pm - 08:00pm
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุม"การประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า ประจำปี 2563" by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 08 December 2020 02:00pm - 07:30pm
  รอะ.ชัยวัฒน์ ประธานประชุมการประสานงานร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 09 December 2020 07:30am
  รอธ.สมชวน ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ