แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

December 2020
 • Wednesday 09 December 2020 07:30am - 09:30am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมกิจกรรมการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ 2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 09 December 2020 08:00am - 12:00am
  อปส.ประธานเปิดงานกิจกรรมต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 09 December 2020 09:30am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ 3/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 21 December 2020 07:30am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 21 December 2020 09:00am - 12:00am
  รอธ.สุรเดชร่วมประชุมคกก.สวัสดิการกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 21 December 2020 01:00pm - 04:30pm
  รอธ.สุรเดช ประชุมตรวจติดตามการจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่1 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 22 December 2020 10:00am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่1/2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 22 December 2020 01:30pm
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.การดำเนินการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 23 December 2020 05:30am
  รอธ.สมชวน ร่วมงานสันทนาการกรมปศุสัตว์ประจำปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 23 December 2020 05:30am - 04:30pm
  รอธ.สุรเดช ร่วมงานสันทนาการกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ