แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

December 2020
 • Wednesday 23 December 2020 05:30am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมกิจกรรมสันทนาการกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 23 December 2020 08:30am - 04:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ร่วมงานสันทนาการกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 24 December 2020 08:30am - 06:00pm
  รอธ.สุรเดช ร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่1 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 24 December 2020 01:30pm
  รอธ.สมชวน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1ประจำปี2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 24 December 2020 01:30pm
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่1 ประจำปี2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 25 December 2020 - Saturday 26 December 2020 08:30am - 12:00am
  รอธ.สุรเดช เรียนโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 25 December 2020 09:30am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 28 December 2020 08:00am - 12:00am
  รอธ.ชัยวัฒน์ ร่วมงานสถาปนาและวางพวงมาลา คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 29 December 2020 10:00am - 03:00pm
  รอธ.สมชวน สวัสดีปีใหม่ ท่าน รมว.กษ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ