แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

February 2020
 • Thursday 20 February 2020 09:00am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมมอบนโยบาย กอง/สำนัก ที่กำกับดูแล (กผง.) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 20 February 2020 10:00am
  รอธ.สุรเดช ประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการ ธ.ค.ก. สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน และติดตามงานในพื้นที่ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 21 February 2020 08:00am - 11:30am
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมผู้บริหาร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 21 February 2020 08:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุม morning talk by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 24 February 2020 08:30am
  รอธ.สุรเดช ประชุมเรื่องการเยียวยาผู้ประสบภัย กระทรวงฯ จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 24 February 2020 09:00am
  รอธ.สมชวน ประธานเปิดการเสวนาเรื่อง"กำหนดแนวทางดำเนินงานภายหลังการตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยอาหารจากสหภาพยุโรป 2020" by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 24 February 2020 09:30am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมนโยบาย กค. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 24 February 2020 01:30pm - 04:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ 2558 ตาม พ.ร.บ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 24 February 2020 02:00pm
  รอธ.เศรษฐเกียรติ สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 25 February 2020 09:30am
  รอธ.สมชวน ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องกระบือ ครั้งที่ 4-2/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ