การปรับเปลี่ยนแปลงหญ้ารูซี่ หญ้าพลิแคทูลัม หญ้ากินนีสีม่วง และหญ้าอื่นๆ  เป็นแปลงหญ้า  แพงโกลา  เพื่อผลิตเสบียงสัตว์คุณภาพดี มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในปริมาณมาก  แต่การจ้างแรงงานฉีดสารเคมีกำจัดวัชพืชในพื้นที่แปลงขนาดใหญ่นั้น  ยิ่งทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงตามไปด้วย  อีกทั้งแรงงานที่จะจ้างมาดำเนินการดังกล่าวก็หายากเช่นกัน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี  จึงได้ดำเนินการจัดทำเครื่องพ่นยาเอนกประสงค์ต่อพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์  เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมดังกล่าว  นอกจากนี้เครื่องพ่นยาเอนกประสงค์ต่อพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์  ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือฉีดน้ำทำแนวกันไฟ  และใช้ดับเพลิงในกรณีเกิดไฟลุกลามแปลงหญ้าในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย

                        การประดิษฐ์เครื่องพ่นยาเอนกประสงค์ต่อพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์  เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาการจ้างแรงงาน  โดยมีขั้นตอนการประกอบ  นำชุดถ่วงน้ำหนักบุ้งกี๋ตักดินติดหน้ารถฟาร์มแทรคเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว  ซึ่งมีถังเหล็กถ่วงดุลน้ำหนัก  ขนาดบรรจุ  600 ลิตร  มาตัดโครงเหล็กประกอบใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่จะใช้งาน  ติดตั้งหูยกชุดถังเหล็กถ่วงดุลน้ำหนัก ขนาดบรรจุ 600 ลิตร เพื่อใช้ต่อพ่วงกับรถฟาร์มแทรคเตอร์จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย ชุดหูยกแขนกลาง ซ้าย และขวา  นำเพลาอำนวยกำลัง ขนาด 1 นิ้ว พร้อมติดตลับลูกปืนตุ๊กตา ขนาด 1 นิ้ว และติดมูเลย์ ขนาด 5 นิ้ว  มาติดตั้งกับโครงเหล็กหน้าถังเหล็ก เพื่อขับปั๊มน้ำแรงดันสูง  นำปั๊มน้ำแรงดันสูง โดยติดตั้งหน้าถังเหล็กด้านขวาของโครงเหล็ก พร้อมติดสายพานขับไปยังมูเลย์เพลาอำนวยกำลัง  ติดตั้งแขนพร้อมหัวพ่น กลาง ซ้าย และขวา  ติดตั้งสายแรงดันสูง ขนาด 3 หุน  พร้อมหัวฉีดเอนกประสงค์  ติดตั้งมือหมุนพร้อมสายสลิง สำหรับยกแขนพ่นขึ้นลงซ้าย – ขวา  ติดตั้งสปริงสำหรับช่วยดึงแขนพ่น ซ้าย-ขวา ลง  ติดตั้งบอลวาล์วควบคุมหัวพ่น กลาง ซ้าย ขวา และหัวฉีดเอนกประสงค์ 

                        อุปกรณ์ทุกชนิดมีทั้งข้อดีและข้อด้อย  ซึ่งเครื่องพ่นยาอเนกประสงค์ฯนี้  มีข้อดี คือ ประหยัดแรงงาน  เวลา  และงบประมาณ  มีความปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงานค่อนข้างสูง  เนื่องจากผู้ปฎิบัติงานไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง  เหมาะแก่การใช้งานในทุกสภาพพื้นที่  ที่ต้องการกำจัดวัชพืชทั้งแปลงโดยเฉพาะแปลงขนาดใหญ่ พื้นที่ต่างระดับ และแปลงที่มีวัชพืชขึ้นในระดับสูง  มีแขนพ่นที่สามารถปรับพ่นทีละจุด 2 จุดหรือ 3 จุด  พร้อมกันได้  แขนพ่นสามารถปรับใช้งานขึ้นลงในแนวราบ จนถึงระดับ 90 องศา  หัวฉีดเอนกประสงค์  สามารถใช้งานได้ในหลายๆ กรณี เช่น  ฉีดในพื้นที่ที่รถฟาร์มแทรคเตอร์เข้าไม่ถึง  ฉีดน้ำสำหรับทำแนวกันไฟ และใช้ดับเพลิงในกรณีเกิดไฟลุกลามแปลงหญ้าในช่วงฤดูแล้ง  ส่วนข้อด้อย คือ ไม่ควรใช้กำจัดวัชพืชในแปลงผลิตที่ได้ดำเนินการปลูกแล้ว  เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการฟุ้งกระจายของสารเคมีได้  ไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แคบๆ  หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น  โดยเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าแรงและเวลาต่อไร่ แล้วประหยัดกว่ามาก  ซึ่งเป็นการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี  โทร.  0 – 7728 - 0123

 

*******************************************************

ข้อมูล : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์

เรียบเรียง : พิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม