2563 02 18 038

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 2 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้บริการแก่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกล ทั้งยังช่วยพัฒนาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น ที่สำคัญเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าว พิจารณา สามนจิตติ / ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.