1904256401

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 08.30 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ vdo conference โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

     การประชุมคณะกรรมการฯ มีประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ ถึงแนวทางการดำเนินงานและความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาดดังนี้

1. ความก้าวหน้าในการจัดทำข้อมูลสนับสนุนนโยบายตลาดนำการผลิต” (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและการใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data)) : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. ความก้าวหน้าในการจัดทำแพชตฟอร์มกลางเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด  (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลางเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”) : กรมส่งเสริมสหกรณ์

3. การบริหารจัดการผลไม้ กรณีสินค้าทุเรียน (คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board)) : กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมวิชาการเกษตร

     ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์