2564 05 13 002

วันที่ 13 พ.ค. 64 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 8 / 2564 พร้อม นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ( Zoom Vidieo Conference ) โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับผลการพิจารณาโทษ จากคณะทำงานพิจารณาโทษ และกำหนดการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 8 / 2564 พร้อมมีเรื่องการพิจารณาหา แนวทางการส่งนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) และการขอสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุม ม้ากัณฑะกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.