2560 12 07a 007พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรีทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทรงปล่อยโค ๑ คู่ เป็นเพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๑ ตัว นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้ในการเกษตร จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขน ๔๐ ตัว แล้วทรงปล่อยปลาที่กรมประมงจัดถวาย โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(๗/๑๒/๖๐)