แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 07 21 0138

วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรประชาสัมพันธ์ “โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ” โดยมีสัตวแพทย์หญิงธนิดา หรินทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ เลขานุการกรม นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวรายงาน ณ วัดหนองตาแต้ม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
ในการนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีและสัตวแพทย์หญิงสุทธิวรรณ สังข์วิลัย ปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริตามพระราชดำริ เป็นโครงการตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ให้ประชาชนในพื้นที่รอบฟาร์มมีความรู้ด้านการเกษตรอย่างพอเพียงและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ตลอดจนนำชมการดูแลสัตว์ต่างๆ ในศูนย์เรียนรู้เชิงท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์ เพื่อให้สื่อมวลชนนำไปขยายผลสื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนต่อไป  รายละเอียดงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ฯ โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ฯ 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด  / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์  เผยแพร่ฯ สลก.