แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

 2563 01 13 035

10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ปศุสัตว์เขต 3 นายธานี ภาคอุทัย ผชช.ปศุสัตว์จังหวัดและข้าราชการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ร่วมต้อนรับและบรรยายให้ข้อมูล
ในการนี้ ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้จัดแสดงนิทรรศการในธีม “ปศุสัตว์ก้าวไกล เกษตรกรไทย มั่งคั่งยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา” ซึ่งสามารถสร้างอาชีพด้านปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืน

ข่าว จิรภา วงษ์ศุข /ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.