แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 02 15b 0001

 "เลขานุการกรมตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนา​สุกรนครราชสีมา" วันที่ 15 กุมภาพันธ์​ 64 เวลา 11.00 น. นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม​  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยมและนํา ส.ค.ส.จากอธิบดีก​รมปศุสัตว์​มอบให้สำนักงานศุนย์วิจัยและพัฒนา​สุกร​ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา​สุกรจังหวัดนครราชสีมา