แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 02 16b 002"ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฎิบัติราชการ และการใช้จ่​ายงบประมาณ​ตามภารกิจงาน/โครงการต่างๆของหน่วยงาน​ภูมิภาค​ พื้นที่เขต​ 3 ครั้งที่​ 1/2564"

วันที่​อังคาร​ 16​ กุมภาพันธ์​ 2564​ (เวลา​10:00​ น.)​นาย​สัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์​ได้มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา​ เล​ขานุการกรม​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เลขานุการกรม​ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฎิบัติราชการ และการใช้จ่​ายงบประมาณ​ตามภารกิจงาน/โครงการต่างๆของหน่วยงาน​ภูมิภาค​ ครั้งที่​ 1/2564​ โดยมีวัตถุประสงค์​ของการออกพื้นที่ ประสานราชการ ติดตามความก้าวหน้าการปฎิบัติราชการการใช้จ่​ายงบประมาณ​ตามภารกิจ​ งาน​/โครงการต่างๆของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และสำ​นักงาน​ปศุสัตว์​จังหวัดในพื้นที่เขต 3 ซักซ้อมความเข้าใจการขอสนับสนุนงบประมาณ​และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน​ โดยมี​ นาย​เอกภพ​ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์​เขต​ 3 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ​ ห้องประชุม​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 3 จังหวัดนครราชสีมา