แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 02 18c 002
วันพฤหัส​ที่ 18 กุมภาพันธ์​ 2564​ (เวลา​09:30​ น.)​
นาย​สัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์​ได้มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา​ เล​ขานุการกรม​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เลขานุการกรม​ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฎิบัติราชการ และการใช้จ่​ายงบประมาณ​ตามภารกิจงาน/โครงการต่างๆของหน่วยงาน​ภูมิภาค​ ครั้งที่​ 1/2564​ โดยมีวัตถุประสงค์​ของการออกพื้นที่ ประสานราชการ ติดตามความก้าวหน้าการปฎิบัติราชการการใช้จ่​ายงบประมาณ​ตามภารกิจ​ งาน​/โครงการต่างๆของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำ​นักงาน​ปศุสัตว์​จังหวัดในพื้นที่เขต  ซักซ้อมความเข้าใจการขอสนับสน​ุนงบประมาณ​และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน​ โดยมี​ นาย​สุรพล​ ธัญญเจริญ ปศุสัตว์​เขต​ 4 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ​ ห้องประชุม​ สำนักงานปศุสัตว์นครพนม จังหวัดนครพนม

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก