แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.อำพันธุ์ ตรวจราชการ เตรียมความพร้อมจัดงานสร้างความรับรู้
Tuesday 03 September 2019, 08:30am
Hits : 274
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.อำพันธุ์  : ตรวจราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร  เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ - แกะ ล้านนา

Location จ.ลำปาง