แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

รอธ.สมชวน บรรยายการอบรม การพัฒนาผู้ปฎิบัติงานการผลิต
Thursday 05 September 2019, 09:30am
Hits : 225
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.สมชวน  :  วิทยากรบรรยายการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏํิบัติงานด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์แบบบูรณาการ"                          

Location รร.ทีวินเทจ จ.ฉะเชิงเทรา