แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.สมชวน บรรยายการอบรม การพัฒนาผู้ปฎิบัติงานการผลิต
Thursday 05 September 2019, 09:30am
Hits : 288
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.สมชวน  :  วิทยากรบรรยายการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏํิบัติงานด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์แบบบูรณาการ"                          

Location รร.ทีวินเทจ จ.ฉะเชิงเทรา