แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

รอธ.สมชวน อบรมการใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศฯ
Friday 13 September 2019, 08:30am
Hits : 168
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.สมชวน  :  ร่วมอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ระยะที่ 2  สำหรับผู้บริหาร

Location ห้องปฏิบัติการ 502 สำนักคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์