แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

รอธ.เศรษฐเกียรติ ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงในการประชาพิจารณ์เพื่อทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP ด้านความเท่าเทียมการเปิดตลาดต่อประเทศไทย
From Monday 27 January 2020
To Sunday 02 February 2020
Hits : 105
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองอธิบดี เศรษฐเกียรติ : ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงในการประชาพิจารณ์เพื่อทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP ด้านความเท่าเทียมการเปิดตลาด(Market Access)ต่อประเทศไทย

Location ประเทศสหรัฐอเมริกา