แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

Thursday 18 July 2019
  • 06:30am  รอธ.สุรเดช ร่วมปฎิบัติภารกิจเขตพื้นที่ปัตตานี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุม คทง.บริหารจัดการพื้นที่เลี้ยงสุกร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมขับเคลื่อนฟื้นฟูผู้เลี้ยงโคนม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.อำพันธุ์ ประชุม คกก.อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  อธิบดี ประชุมเตรียมการประเด็นการค้าอเมริกา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ