แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

Tuesday 20 October 2020
  • 09:00am  รอธ.สุรเดช ประธานการประชุมแผนปฏิบัติการ กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.สมชวน ประธานประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจพิจารณาการขอใช้ที่ดินกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประธานประชุม คทง.ติดตามควบคุมผลผลิตราคาสุกรและผลิตภัณฑ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมปศุสัตว์) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ