แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

Thursday 09 July 2020
  • 08:30am - 12:00am  รอธ.สมชวน ศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am - 10:30am  รอธ.สุรเดช เปิดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการผลิตการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.เงินทุนหมุนเวียนฯ 5/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  อปส. ให้สัมภาษณ์ช่องไทยพีบีเอส เรื่องสุนัขจรจัด by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 11:00am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ติดตามการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 04:30pm  อปส. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวัตถุอันตราย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.สมชวน หารือแนวทางการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าปศุสัตว์คุณภาพ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:45pm - 02:45pm  รอธ.สุรเดช ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์กุดรัง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 03:00pm - 04:00pm  รอธ.สุรเดช ติดตามการพัฒนาอาชีพเสบียงสัตว์เพื่อการจำหน่าย กลุ่มแปรรูปอาหารสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ