แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Thursday 01 April 2021
  • 07:00am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ร่วมพิธีวันสถาปนา กษ 129 ปี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 07:00am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 07:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมงานสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am - 04:30pm  อปส. เข้าร่วมประชุมคกก.สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.ควบคุมคุณภาพ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ