แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

25 - 31 July, 2021
27 July
  • 01:00pm - 04:00pm  รอธ.ชัยวัฒน์ นัดบรีฟประชุมเรื่องเชื้อดื้อยา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
29 July
  • 08:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ อบรมนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ(นบส.2) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am - 10:00am  รอธ.สุรเดช ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 10:00am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ร่วมประชุมคกก.ดำเนินการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
30 July