แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

February 2019
 • Thursday 14 February 2019 01:30pm
  รอธ.สมชวน ประชุมการพัฒนานมผงผสมไข่ผง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 18 February 2019 08:30am
  อธิบดี ประชุมผู้บริหาร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 20 February 2019 09:30am
  รอธ.สมชวน ประชุม คกก.ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 21 February 2019 - Friday 22 February 2019 08:30am
  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุม คกก.วัคซีนแห่งชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 21 February 2019 09:00am
  รอธ.สมชวน ประชุมความก้าวหน้าผู้รับผิดชอบรายสินค้า by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 22 February 2019 09:30am
  รอธ.สมชวน ประชุมบุคลากรต้นแบบ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 22 February 2019 11:00am
  รอธ.สมชวน หารือ ไทยนิปปอน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
March 2019
 • Monday 11 March 2019 12:30am
  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 11 March 2019 08:30am
  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมคณะทำงานวิจัยและผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 11 March 2019 11:00am
  อธิบดี ประชุมอาหารและอาหารสัตว์โลก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ