bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล)
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกของขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน 
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกของขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน 
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุด (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องวงจรปิด CCTV แบบอินฟาเรด
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว
bullet art การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที (แบบระบบถ่ายเอกสารอย่างเดียว) ปีงบประมาณ 2557
bullet art การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังค์ชั่น) ปีงบประมาณ 2557