ประเภทครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่

bullet art โทรทัศน์ LED TV จำนวน 4 รายการ 3 ธค 58  new
bullet art เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5500 ANSI Lumens 
bullet art เครื่องมัลติมีเดียโปรเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 
bullet art กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ 
bullet art เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 

2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

bullet art วัสดุคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 3 ธค 58 new
bullet art ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแลุวิทยุ

bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์  

4. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

bullet art รถบรรทุกดีเซลขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
bullet art รถบรรทุก 6 รายการ 
bullet art รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ

5. ครุภัณฑ์สำนักงาน

bullet art เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที (แบบระบบถ่ายเอกสารอย่างเดียว และแบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น) ปีงบประมาณ 2558
 bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดขับเคลื่อนประตูกระจกบานเลื่อนคู่อัตโนมัติ และชั้นสแตนเลสล้อเลื่อน ขนาด 180x70x170 ซม.
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ถ่ายเอกสารอย่างเดียว) ปี 2558
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) ปี 2558
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 13,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 15,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 18,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 24,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 30,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 36,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 40,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 44,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 48,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 15,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 12,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 16,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 18,000 บีทียู
bullet art  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 24,000 บีทียู
bullet art 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ชนิดคลาสเซ็ทไทป์ 44,000 บีทียู

6. ครุภัณฑ์อื่นๆ

 

bullet art  เครื่องหั่นเนื้อ 
bullet art รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แผงเหล็กสำหรับกักสัตว์  
bullet art ชุดขับเคลื่อนประตูกระจกบานเลื่อนคู่อัตโนมัติ
bullet art ชั้นสแตนเลสล้อเลื่อน ขนาดประมาณ 180x70x170 เซ็นติเมตร