แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 26  กันยายน 2564 ว่า พื้นที่ที่พบโรคในช่วง 30 วันย้อนหลังสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่  ราชบุรี  ชลบุรี  สระแก้ว  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  สงขลา  ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  และเพชรบุรี  

สถานการณ์ปี 2563 มีตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 6,845 ตัวอย่าง พบผลบวกทั้งหมด 233 ตัวอย่าง คิดเป็น 3.40 % ใน 35 จังหวัด สูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สงขลา สุรินทร์ นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี ราชบุรี ปราจีนบุรี   ระยอง  สระแก้ว และพัทลุง ส่วนชนิดสัตว์ที่พบได้แก่ สุนัข 209 ตัว โค 11 ตัว แมว 6 ตัว และอื่นๆ 5 ตัว ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 25 กันยายน 2564  มีรายงานพบโรคทั้งหมด 35 จังหวัด 179 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 10 จุด ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ ชลบุรี  สุรินทร์  อุบลราชธานี  ขอนแก่น  นครศรีธรรมราช และสงขลา 

ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 มีจังหวัดที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า 42 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด นครนายก สมุทรปราการ ชัยภูมิ  นครพนม  บึงกาฬ  มหาสารคาม  มุกดาหาร  เลย  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน  กำแพงเพชร  นครสวรรค์  พิจิตร  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สุพรรณบุรี  ชุมพร  พังงา  ภูเก็ต  นราธิวาส  ปัตตานี  และยะลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดย ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรค รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ หากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.063-2256888

*************************************************

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                               ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ  ดวงอุดม  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ