แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Thursday 05 September 2019
  • 08:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง ASF by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.สมชวน บรรยายการอบรม การพัฒนาผู้ปฎิบัติงานการผลิต by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.สุรเดช ประชุมเตรียมจัดงานผู้เกษียณ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ