แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

Monday 25 May 2020
  • 10:00am - 01:00pm  รอธ.สมชวน เข้าร่วมคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm - 04:30pm  อปส. เข้าร่วมประชุม อกพ.กษ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 02:00pm - 04:30pm  รอธ.สมชวน ประชุมหารือแนวทางการตอบข้อซักถาม OIE FMD by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ