แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

Events Calendar

Friday 26 June 2020
  • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 03:00pm  รอธ.สมชวน เข้าเฝ้า-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ